سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تعامل دو طرفه در باشگاه مشتریان

تعامل دو طرفه در باشگاه مشتریان

«در ایام عید نوروز، پیامک باشگاه مشتریان گراد با این عنوان که "نوروز این رفاقت را نگهبانی می کند که باور کنیم قلبهامان جای حضور دوستانمان هستند" برای بنده ارسال شد. محتوایی که برای بنده انتقال دهنده حس خوبی بود؛ منم به پاس این حس خوب، پیامک تشکر و تبریک عید نوروز را به همان شماره پنل پیامکی گراد ارسال کردم اما در عین ناباوری پیامک ارسال نشد و با تلاش های مکرر نیز این موضوع تحقق پیدا نکرد.
این اتفاق بهانه ای شد تا دوباره به تمام پیامک های باشگاه مشتریان گراد نگاهی بیاندازم اما نکته جالب اینجا بود که در تمامی این محتواها، حرف از تخفیف بود و تنها پیامکی که انتقال دهند حس خوبی برای بنده بود، همین تبریک عید نوروز بود.
در سال 95 بنده فقط یکبار که در یکی از مراکز خرید شهرک غرب بودم به فروشگاه گراد مراجعه کردم و هیچ یک از این تخفیفات بنده را ترغیب به خرید دوباره در سال 95 از این برند ایرانی نکرد؛ چون تجربه متفاوتی را از گراد تا به حال دریافت نکرده ام.»

نکته اول: این روایت را یکی از مخاطبان مشتری نیوز برای ما ارسال کرد.

نکته تحلیلی: روایتی که این مخاطب مشتری نیور برای ما ارسال کرد، در بسیاری از باشگاه مشتریان رخ می دهد و متأسفانه سازمان ها از اهداف راه اندازی باشگاه مشتریان دور می مانند. به عنوان نمونه یکی از اهداف اصلی باشگاه مشتریان در برندهای پوشاک افزایش تعامل با مخاطبان است که این موضوع زمانی تحقق پیدا می کند که تعاملی دو طرف شکل گرفته باشد؛ یعنی هنگامی که مخاطبان تمایل داشته باشند برای برند پیامی ارسال کنند و با برند حرف بزنند. با توجه به این موضوع پیشنهاد می شود که برندهای ایرانی در تلاش باشند تا ارتباط اثر بخش و دو طرفه ای را با مخاطبان خود برقرار کنند تا این موضوع در نهایت افزایش فروش را برای آنها به دنبال داشته باشد.

نکته بعدی: در باشگاه مشتریان بسیار از برندهای ایرانی دیده می شود که صرفاً محتواهای تخفیفی برای مخاطبان ارسال می شود. یکی از اهداف اصلی باشگاه مشتریان انتقال حس خوب به مشتریان است و این موضوع می تواند با ارسال محتواهای غیر تبلیغاتی محقق شود و تعامل برند با مشتریان را به خوبی افزایش دهد.